Myhrwolds Fond

Fonden uddeler legater én gang om året med ansøgningsfrist den 15. september. Der kan søges fra 1. april.

Der ydes kun støtte til aktiviteter, der finder sted efter 1. december i indeværende år.

Der gives støtte til:

  • Studie-/forskningsophold, fortrinsvis med produktionsfremmende formål, i udlandet for færdiguddannede maskiningeniører og andre ingeniører med tilknytning til maskinindustrien, der er under 40 år og uddannet på DTU eller AAU.
    Fonden støtter ikke M.Sc. eller MBA uddannelse i udlandet eller færdige diplomingeniører, der er i gang med at læse videre til civilingeniør.
  • Forskning inden for det maskintekniske område på DTU og AAU.
  • Humanitære formål varetaget af foreninger/organisationer. Fonden støtter hovedsageligt mindre humanitære organisationer/foreninger, hvor den økonomiske støtte ift. organisationens/foreningens budget/regnskab reelt vil kunne gøre en forskel. Støtte vil primært blive givet til hjælp til selvhjælp
  • Idrætslige formål, i relation til handicappede, varetaget af foreninger/organisationer.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold.

Der skal ansøges elektronisk via Online ansøgningssystem.

 

Myhrwold@Myhrwold.dk

Administrator Annette Bergmann

Kontakt

Myhrwolds Fond
Solbjergvej nr. 1
3200 Helsinge

mail: myhrwold@myhrwold.dk

Tlf. 2127 4504

CVR.: 29049211

Bestyrelse
Marcel Somers (formand), Henrik Carlsen og Henrik Salée