Myhrwolds Fond

Fonden uddeler legater én gang om året med ansøgningsfrist den 15. september. Der kan søges fra 1. april.

Der gives støtte til:

  • Studie-/forskningsophold, fortrinsvis med produktionsfremmende formål, i udlandet for færdiguddannede maskiningeniører og andre ingeniører med tilknytning til maskinindustrien, der er under 40 år og uddannet på DTU eller AAU.
    Fonden støtter ikke M.Sc. eller MBA uddannelse i udlandet eller færdige diplomingeniører, der er i gang med at læse videre til civilingeniør.
  • Forskning inden for det maskintekniske område på DTU og AAU.
  • Humanitære formål varetaget af foreninger/organisationer. Fonden støtter hovedsageligt mindre humanitære organisationer/foreninger, hvor den økonomiske støtte ift. organisationens/foreningens budget/regnskab reelt vil kunne gøre en forskel. Støtte vil primært blive givet til hjælp til selvhjælp
  • Idrætslige formål, i relation til handicappede, varetaget af foreninger/organisationer.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold.

Der skal ansøges elektronisk via Online ansøgningssystem.

 

Myhrwold@omfonden.dk  

Administrator Annette Bergmann

Kontakt

Myhrwolds Fond
c/o Otto Mønsteds Fond
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 3 - 5
1571 København V

mail: myhrwold@omfonden.dk

Tlf. 2127 4504

CVR.: 29049211

Bestyrelse
Peter Sunn Pedersen, Marcel Somers (fungerende formand) og Henrik Carlsen.